هدیه به دردونه


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می‌شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • sett
 • :3kd3:
  3kd3
  3kd3
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • =((
  قلب شکسته
  قلب شکسته
 • :7179139976113144289
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
 • :ww6:
  Ww6
  Ww6
 • >:P
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
 • :saffd:
  Saffd
  Saffd
 • L-)
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
 • :6kfk3:
  6kfk3
  6kfk3
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • =;
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
 • :1(1ww):
  1(1ww)
  1(1ww)
 • :biggrinsmiley(1kf):
  Biggrinsmiley(1kf)
  Biggrinsmiley(1kf)
 • :riz33f73:
  Riz373
  Riz373
 • :10kf3:
  10kf3
  10kf3
 • :2kd8:
  2kd8
  2kd8
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :P
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
 • :755320_shokfk:
  755320 Shokfk
  755320 Shokfk
 • :ww3:
  Ww3
  Ww3
 • :-w
  منتظر - صبر کردن
  منتظر - صبر کردن
 • :6(1ww):
  6(1ww)
  6(1ww)
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • O:-)
  فرشته
  فرشته
 • :(43ww):
  (43ww)
  (43ww)
 • :avatar19268_43:
  Avatar19268 43
  Avatar19268 43
 • :riz33f03:
  Riz303
  Riz303
 • ^#(^
  من نبودم
  من نبودم
 • :2kd3:
  2kd3
  2kd3
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :x
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
 • :165821_Laie_91kfA:
  165821 Laie 91kfA
  165821 Laie 91kfA
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • @-)
  هیپنوتیز شدن
  هیپنوتیز شدن
 • :5kd4:
  5kd4
  5kd4
 • :ohno-smiley0fk2:
  Ohno Smiley0fk2
  Ohno Smiley0fk2
 • /:):
  ابروهای بالا آمده
  ابروهای بالا آمده
 • :akfu:
  Akfu
  Akfu
 • :riz23f77:
  Riz277
  Riz277
 • :-q
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • >:D<
  بغل کردن بدو بیا بقلم
  بغل کردن بدو بیا بقلم
 • :128fs31818kf1:
  128fs31818kf1
  128fs31818kf1
 • :wf2f2f2f:
  Wf2f2f2f
  Wf2f2f2f
 • =D>
  تشویق - کف زدن
  تشویق - کف زدن
 • :4kd9:
  4kd9
  4kd9
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :))
  خندیدن
  خندیدن
 • :adkfkfa:
  Adkfkfa
  Adkfkfa
 • :p73fsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :!!
  زود باش - عجله کن
  زود باش - عجله کن
 • :1kk2:
  1kk2
  1kk2
 • :ds6a5kfd:
  Ds6a5kfd
  Ds6a5kfd
 • :D
  نیشخند
  نیشخند
 • :99kf9:
  99kf9
  99kf9
 • :wawgw7:
  Wawgw7
  Wawgw7
 • :-?
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
 • :4kd4:
  4kd4
  4kd4
 • :khoshhal:
  Khoshhal
  Khoshhal
 • >:)
  شیطان
  شیطان
 • :a54d65kfa:
  A54d65kfa
  A54d65kfa
 • :mad34donline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • 8->
  رویا پردازی
  رویا پردازی
 • :1kk0:
  1kk0
  1kk0
 • :dadadkf4:
  Dadadkf4
  Dadadkf4
 • :(
  ناراحت
  ناراحت
 • :40kf0:
  40kf0
  40kf0
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • (:|
  خمیازه - خواب آلود
  خمیازه - خواب آلود
 • :3refef:
  3refef
  3refef
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :-S
  نگران , استرس
  نگران , استرس
 • :a05kf0:
  A05kf0
  A05kf0
 • :ima33ge111:
  Image111
  Image111
 • :-h
  دست تکان دادن , خداحافظی
  دست تکان دادن , خداحافظی
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :coolsmiley0kf2:
  Coolsmiley0kf2
  Coolsmiley0kf2
 • :thanwwks:
  Thanks
  Thanks
 • :34(1kd):
  34(1kd)
  34(1kd)
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • 8-}
  احمق - احمقانه
  احمق - احمقانه
 • :3kd6:
  3kd6
  3kd6
 • :image17kf7:
  Image17kf7
  Image17kf7
 • :>
  از خود راضی , وروجک
  از خود راضی , وروجک
 • :2361213997969881602
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :-c
  با من تماس بگیر
  با من تماس بگیر
 • :sar3fma:
  Sarma
  Sarma
 • :25r30wkdi:
  25r30wkdi
  25r30wkdi
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • [-(
  جوابتو نمی دم , قهر
  جوابتو نمی دم , قهر
 • :1kd4:
  1kd4
  1kd4
 • :blushsmilekfy:
  Blushsmilekfy
  Blushsmilekfy
 • :3kd4:
  3kd4
  3kd4
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :O
  سورپرایز - شگفت زده شدن
  سورپرایز - شگفت زده شدن
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Helkfp
  18788139976071527364 Helkfp
 • :ww222:
  Ww222
  Ww222
 • <):)
  گاوچران - کابوی
  گاوچران - کابوی
 • :sm:
  Sm
  Sm
 • :-&
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
 • :7kf7:
  7kf7
  7kf7
 • :rsgeg:
  Rsgeg
  Rsgeg
 • I-)
  خواب آلود - خابالو
  خواب آلود - خابالو
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :bkfr:
  Bkfr
  Bkfr
 • :riz3f481:
  Riz481
  Riz481
 • :14(1kd):
  14(1kd)
  14(1kd)
 • :3kd1:
  3kd1
  3kd1
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :-*
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :6368140095430831702
  6368140095430831702 Nish
  6368140095430831702 Nish
 • :ww4:
  Ww4
  Ww4
 • :-<
  آه - حسرت - آه کشیدن
  آه - حسرت - آه کشیدن
 • :6kf4:
  6kf4
  6kf4
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :-B
  بچه درس خون - بچه مثبت
  بچه درس خون - بچه مثبت
 • :(50)ww:
  (50)ww
  (50)ww
 • :biggrinsmilekfy:
  Biggrinsmilekfy
  Biggrinsmilekfy
 • :riz33f04:
  Riz304
  Riz304
 • :2kd5:
  2kd5
  2kd5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • ":S>"
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nokfs
  561617 To Pick Ones Nokfs
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :^o
  دروغگو
  دروغگو
 • :5kk9:
  5kk9
  5kk9
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • =))
  از خنده رو زمین غلتیدن
  از خنده رو زمین غلتیدن
 • :(40ww):
  (40ww)
  (40ww)
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :riz23f84:
  Riz284
  Riz284
 • :-bd
  شصت بالا , ما موفقیم
  شصت بالا , ما موفقیم
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :-/
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
 • :130fs35876kf3:
  130fs35876kf3
  130fs35876kf3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :-SS
  ناخن جویدن , استرس
  ناخن جویدن , استرس
 • :5(1ww):
  5(1ww)
  5(1ww)
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :|
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :riz3f273:
  Riz273
  Riz273
 • \m/
  علامت هوی متال
  علامت هوی متال
 • :2kd0:
  2kd0
  2kd0
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • ;;):
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
 • :0114_nonkfo:
  0114 Nonkfo
  0114 Nonkfo
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • #-o
  یه اتفاق بد افتاده
  یه اتفاق بد افتاده
 • :4kd8:
  4kd8
  4kd8
 • :kkfkff:
  Kkfkff
  Kkfkff
 • :((
  گریه کردن
  گریه کردن
 • :ad54akfd:
  Ad54akfd
  Ad54akfd
 • :m3443at:
  Motat
  Motat
 • X_X
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
 • :1kk1:
  1kk1
  1kk1
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • :65d6a5d6kfs:
  65d6a5d6kfs
  65d6a5d6kfs
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • =P~
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
 • :4kd1:
  4kd1
  4kd1
 • :kfk:
  Kfk
  Kfk
 • #:-S
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
 • :a2dkf3:
  A2dkf3
  A2dkf3
 • :imag34e170:
  Image170
  Image170
 • :-t
  وقت تمام شد , آهای زود باش
  وقت تمام شد , آهای زود باش
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :d877djkgobnz3hkq4bs
  D877djkgobnz3hkq4bsh
  D877djkgobnz3hkq4bsh
 • :)
  خوشحال
  خوشحال
 • :39kf1:
  39kf1
  39kf1
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :-P:
  جشن - پارتی - مهمونی
  جشن - پارتی - مهمونی
 • :3kd7:
  3kd7
  3kd7
 • :image18kf0:
  Image18kf0
  Image18kf0
 • B-)
  باحال , کلاس گذاشتن
  باحال , کلاس گذاشتن
 • :3362413997930284021
  33624139979302840211 Q70k7
  33624139979302840211 Q70k7
 • :yefwfah:
  Yefwfah
  Yefwfah
 • ~X(
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
 • :sdas3fdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :33(1kd):
  33(1kd)
  33(1kd)
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :O)
  دلقک
  دلقک
 • :1kd5:
  1kd5
  1kd5
 • :bunnyearsmilekfy:
  Bunnyearsmilekfy
  Bunnyearsmilekfy
 • :3kd5:
  3kd5
  3kd5
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • X(:
  عصبانی
  عصبانی
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
 • :www23e:
  Www23e
  Www23e
 • :)]
  دارم با تلفن صحبت می کنم
  دارم با تلفن صحبت می کنم
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :-$
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
 • :7kf8:
  7kf8
  7kf8
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • 8-|
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
 • :1kd3:
  1kd3
  1kd3
 • :blinksmilekfy:
  Blinksmilekfy
  Blinksmilekfy
 • :riz53f13:
  Riz513
  Riz513
 • :22kf1:
  22kf1
  22kf1
 • set1
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :lovedorduneh:
  love_dorduneh
  love_dorduneh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :arabia:
  Arabia
  Arabia
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :1eye:
  1eye
  1eye
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :no:
  No
  No
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :saddam:
  Saddam
  Saddam
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :chinese:
  Chinese
  Chinese
 • :stuart:
  Stuart
  Stuart
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :donatello:
  Donatello
  Donatello
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :dordunehue:
  dordunehue
  dordunehue
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :turned:
  Turned
  Turned
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happybday:
  Happybday
  Happybday
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :death:
  Death
  Death
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :tt1:
  Tt1
  Tt1
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :hammer:
  Hammer
  Hammer
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :osama:
  Osama
  Osama
 • :gunsmilie:
  Gunsmilie
  Gunsmilie
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :yinyang:
  Yinyang
  Yinyang
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :online2long:
  Online2long
  Online2long
 • :fuk2:
  Fuk2
  Fuk2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :shaun:
  Shaun
  Shaun
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :winkiss:
  Winkiss
  Winkiss
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :001_9898:
  001 9898
  001 9898
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :whistling:
  Whistling
  Whistling
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chris:
  Chris
  Chris
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :alucard:
  Alucard
  Alucard
 • :walkman:
  Walkman
  Walkman
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sorcerer:
  Sorcerer
  Sorcerer
 • :devil2:
  Devil2
  Devil2
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :red_indian:
  Red Indian
  Red Indian
 • :helpsmilie:
  Helpsmilie
  Helpsmilie
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smartass:
  Smartass
  Smartass
 • :detective:
  Detective
  Detective
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :tt2:
  Tt2
  Tt2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sleep1:
  Sleep1
  Sleep1
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gun_bandana:
  Gun Bandana
  Gun Bandana
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :shuriken:
  Shuriken
  Shuriken
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :beta1:
  Beta1
  Beta1
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :shifty:
  Shifty
  Shifty
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :001_icon16:
  001 Icon16
  001 Icon16
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :f8ck-8:
  F8ck 8
  F8ck 8
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :clover:
  Clover
  Clover
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :tank:
  Tank
  Tank
 • :nuke:
  Nuke
  Nuke
 • various2
 • :25:
  25
  25
 • :8:
  8
  8
 • :5:
  5
  5
 • :40:
  40
  40
 • :23:
  23
  23
 • :3:
  3
  3
 • :38:
  38
  38
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :1:
  1
  1
 • :36:
  36
  36
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :34:
  34
  34
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :32:
  32
  32
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :30:
  30
  30
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :28:
  28
  28
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :26:
  26
  26
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :6:
  6
  6
 • :24:
  24
  24
 • :4:
  4
  4
 • :39:
  39
  39
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :2:
  2
  2
 • :37:
  37
  37
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :0:
  0
  0
 • :35:
  35
  35
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :33:
  33
  33
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :31:
  31
  31
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :29:
  29
  29
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :27:
  27
  27
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :7:
  7
  7
 • vbiran
 • :8s:
  8
  8
 • :au:
  Au
  Au
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :4s5:
  45
  45
 • :2a6:
  26
  26
 • :2a3:
  23
  23
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :68:
  68
  68
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :6s:
  6
  6
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :a43:
  43
  43
 • :2f1:
  21
  21
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :64:
  64
  64
 • :s3:
  3
  3
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :4a1:
  41
  41
 • :1d9:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :62:
  62
  62
 • :101:
  101
  101
 • :3a:
  39
  39
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :d17:
  17
  17
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :60:
  60
  60
 • :5d4:
  54
  54
 • :3a7:
  37
  37
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :77:
  77
  77
 • :1d5:
  15
  15
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :58:
  58
  58
 • :5a2:
  52
  52
 • :3a4:
  34
  34
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :75:
  75
  75
 • :s13:
  13
  13
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :56:
  56
  56
 • :5d0:
  50
  50
 • :3a2:
  32
  32
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :73:
  73
  73
 • :1s1:
  11
  11
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :4a8:
  48
  48
 • :30a:
  30
  30
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :71:
  71
  71
 • :9s:
  9
  9
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :46d:
  46
  46
 • :2a7:
  27
  27
 • :2a4:
  24
  24
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :69:
  69
  69
 • :66:
  66
  66
 • :7s:
  7
  7
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :4a4:
  44
  44
 • :2wf2:
  22
  22
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :65:
  65
  65
 • :5s:
  5
  5
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :42a:
  42
  42
 • :2f0:
  20
  20
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :63:
  63
  63
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :a40:
  40
  40
 • :s1:
  1
  1
 • :d18:
  18
  18
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :61:
  61
  61
 • :saad:
  Sad
  Sad
 • :a38:
  38
  38
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :78:
  78
  78
 • :1d6:
  16
  16
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :59:
  59
  59
 • :5s3:
  53
  53
 • :3a5:
  35
  35
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :76:
  76
  76
 • :1d4:
  14
  14
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :57:
  57
  57
 • :5s1:
  51
  51
 • :3a3:
  33
  33
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :74:
  74
  74
 • :1s2:
  12
  12
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :55:
  55
  55
 • :4s9:
  49
  49
 • :3a1:
  31
  31
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :72:
  72
  72
 • :1s0:
  10
  10
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :4s7:
  47
  47
 • :2a8:
  28
  28
 • :2a5:
  25
  25
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :70:
  70
  70
 • :67:
  67
  67
 • yahoo
 • :6l9:
  69
  69
 • :134:
  134
  134
 • :l9:
  9
  9
 • :دی
  :دی
  :دی
 • :5i0:
  50
  50
 • :112:
  112
  112
 • :l67:
  67
  67
 • :132:
  132
  132
 • :7l:
  7
  7
 • :107:
  107
  107
 • :63l:
  63
  63
 • :130:
  130
  130
 • :5l:
  5
  5
 • :79:
  79
  79
 • :6l1:
  61
  61
 • :128:
  128
  128
 • :7l8:
  78
  78
 • :l2:
  2
  2
 • :5l9:
  59
  59
 • :126:
  126
  126
 • :7i6:
  76
  76
 • :141:
  141
  141
 • :l57:
  57
  57
 • :124:
  124
  124
 • :74i:
  74
  74
 • :139:
  139
  139
 • :5l5:
  55
  55
 • :122:
  122
  122
 • :7i2:
  72
  72
 • :137:
  137
  137
 • :l53:
  53
  53
 • :120:
  120
  120
 • :7i0:
  70
  70
 • :135:
  135
  135
 • :113:
  113
  113
 • :2i8:
  28
  28
 • :5l1:
  51
  51
 • :6i8:
  68
  68
 • :133:
  133
  133
 • :i8:
  8
  8
 • :d
  :دی
  :دی
 • :108:
  108
  108
 • :66i:
  66
  66
 • :131:
  131
  131
 • :6i:
  6
  6
 • :106:
  106
  106
 • :6i2:
  62
  62
 • :129:
  129
  129
 • :4i:
  4
  4
 • :6i0:
  60
  60
 • :127:
  127
  127
 • :7l7:
  77
  77
 • :1i:
  1
  1
 • :5i8:
  58
  58
 • :125:
  125
  125
 • :7l5:
  75
  75
 • :140:
  140
  140
 • :5i6:
  56
  56
 • :123:
  123
  123
 • :7l3:
  73
  73
 • :138:
  138
  138
 • :5i4:
  54
  54
 • :121:
  121
  121
 • :7l1:
  71
  71
 • :136:
  136
  136
 • :114:
  114
  114
 • :4l9:
  49
  49
 • :5i2:
  52
  52
این انجمن ها، با استفاده از نسخه 4.2.5 سیستم vBulletin کار میکند، و تمام حقوق این سیستم، متعلّق به شرکت Jelsoft Enterprises Ltd می باشد.
تمامی مطالب مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد، و هرگونه کپّی برداری بدون ذکر منبع "..:: مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه ::.." ،غیر مجاز است.
طرّاحی اختصاصی کلّیه قالب های منصوب روی این مجموعه اینترنتی، توسّط صاحب امتیاز آن طرّاحی و نصب گردیده است.
این انجمن ها، توسّط صاحب امتیاز مجموعه پشتیبانی می شوند
فارسی سازی توسط
VB Iran

مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه