هدیه به دردونه


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می‌شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • sett
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :7179139976113144289
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
 • :3kd3:
  3kd3
  3kd3
 • >:P
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
 • =((
  قلب شکسته
  قلب شکسته
 • :ww6:
  Ww6
  Ww6
 • =;
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
 • :riz33f73:
  Riz373
  Riz373
 • :saffd:
  Saffd
  Saffd
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :biggrinsmiley(1kf):
  Biggrinsmiley(1kf)
  Biggrinsmiley(1kf)
 • :6kfk3:
  6kfk3
  6kfk3
 • :10kf3:
  10kf3
  10kf3
 • :1(1ww):
  1(1ww)
  1(1ww)
 • L-)
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :755320_shokfk:
  755320 Shokfk
  755320 Shokfk
 • :2kd8:
  2kd8
  2kd8
 • :-w
  منتظر - صبر کردن
  منتظر - صبر کردن
 • :P
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
 • :ww3:
  Ww3
  Ww3
 • O:-)
  فرشته
  فرشته
 • :riz33f03:
  Riz303
  Riz303
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :avatar19268_43:
  Avatar19268 43
  Avatar19268 43
 • :6(1ww):
  6(1ww)
  6(1ww)
 • ^#(^
  من نبودم
  من نبودم
 • :(43ww):
  (43ww)
  (43ww)
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :165821_Laie_91kfA:
  165821 Laie 91kfA
  165821 Laie 91kfA
 • :2kd3:
  2kd3
  2kd3
 • @-)
  هیپنوتیز شدن
  هیپنوتیز شدن
 • :x
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • /:):
  ابروهای بالا آمده
  ابروهای بالا آمده
 • :riz23f77:
  Riz277
  Riz277
 • :ohno-smiley0fk2:
  Ohno Smiley0fk2
  Ohno Smiley0fk2
 • :akfu:
  Akfu
  Akfu
 • :5kd4:
  5kd4
  5kd4
 • :-q
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :128fs31818kf1:
  128fs31818kf1
  128fs31818kf1
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • =D>
  تشویق - کف زدن
  تشویق - کف زدن
 • >:D<
  بغل کردن بدو بیا بقلم
  بغل کردن بدو بیا بقلم
 • :wf2f2f2f:
  Wf2f2f2f
  Wf2f2f2f
 • :p73fsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :adkfkfa:
  Adkfkfa
  Adkfkfa
 • :4kd9:
  4kd9
  4kd9
 • :!!
  زود باش - عجله کن
  زود باش - عجله کن
 • :))
  خندیدن
  خندیدن
 • :99kf9:
  99kf9
  99kf9
 • :1kk2:
  1kk2
  1kk2
 • :-?
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
 • :D
  نیشخند
  نیشخند
 • :wawgw7:
  Wawgw7
  Wawgw7
 • :ds6a5kfd:
  Ds6a5kfd
  Ds6a5kfd
 • :khoshhal:
  Khoshhal
  Khoshhal
 • :a54d65kfa:
  A54d65kfa
  A54d65kfa
 • :4kd4:
  4kd4
  4kd4
 • 8->
  رویا پردازی
  رویا پردازی
 • >:)
  شیطان
  شیطان
 • :mad34donline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :1kk0:
  1kk0
  1kk0
 • (:|
  خمیازه - خواب آلود
  خمیازه - خواب آلود
 • :(
  ناراحت
  ناراحت
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • :dadadkf4:
  Dadadkf4
  Dadadkf4
 • :40kf0:
  40kf0
  40kf0
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :a05kf0:
  A05kf0
  A05kf0
 • :3refef:
  3refef
  3refef
 • :-h
  دست تکان دادن , خداحافظی
  دست تکان دادن , خداحافظی
 • :-S
  نگران , استرس
  نگران , استرس
 • :ima33ge111:
  Image111
  Image111
 • :thanwwks:
  Thanks
  Thanks
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :coolsmiley0kf2:
  Coolsmiley0kf2
  Coolsmiley0kf2
 • :34(1kd):
  34(1kd)
  34(1kd)
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • 8-}
  احمق - احمقانه
  احمق - احمقانه
 • :image17kf7:
  Image17kf7
  Image17kf7
 • :2361213997969881602
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
 • :3kd6:
  3kd6
  3kd6
 • :-c
  با من تماس بگیر
  با من تماس بگیر
 • :>
  از خود راضی , وروجک
  از خود راضی , وروجک
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :sar3fma:
  Sarma
  Sarma
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :blushsmilekfy:
  Blushsmilekfy
  Blushsmilekfy
 • :25r30wkdi:
  25r30wkdi
  25r30wkdi
 • :1kd4:
  1kd4
  1kd4
 • [-(
  جوابتو نمی دم , قهر
  جوابتو نمی دم , قهر
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Helkfp
  18788139976071527364 Helkfp
 • :3kd4:
  3kd4
  3kd4
 • <):)
  گاوچران - کابوی
  گاوچران - کابوی
 • :O
  سورپرایز - شگفت زده شدن
  سورپرایز - شگفت زده شدن
 • :ww222:
  Ww222
  Ww222
 • I-)
  خواب آلود - خابالو
  خواب آلود - خابالو
 • :riz3f481:
  Riz481
  Riz481
 • :sm:
  Sm
  Sm
 • :rsgeg:
  Rsgeg
  Rsgeg
 • :bkfr:
  Bkfr
  Bkfr
 • :7kf7:
  7kf7
  7kf7
 • :14(1kd):
  14(1kd)
  14(1kd)
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :-&
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :6368140095430831702
  6368140095430831702 Nish
  6368140095430831702 Nish
 • :3kd1:
  3kd1
  3kd1
 • :-<
  آه - حسرت - آه کشیدن
  آه - حسرت - آه کشیدن
 • :-*
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :ww4:
  Ww4
  Ww4
 • :-B
  بچه درس خون - بچه مثبت
  بچه درس خون - بچه مثبت
 • :riz33f04:
  Riz304
  Riz304
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :biggrinsmilekfy:
  Biggrinsmilekfy
  Biggrinsmilekfy
 • :6kf4:
  6kf4
  6kf4
 • :(50)ww:
  (50)ww
  (50)ww
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nokfs
  561617 To Pick Ones Nokfs
 • :2kd5:
  2kd5
  2kd5
 • :^o
  دروغگو
  دروغگو
 • ":S>"
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • =))
  از خنده رو زمین غلتیدن
  از خنده رو زمین غلتیدن
 • :riz23f84:
  Riz284
  Riz284
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :5kk9:
  5kk9
  5kk9
 • :-bd
  شصت بالا , ما موفقیم
  شصت بالا , ما موفقیم
 • :(40ww):
  (40ww)
  (40ww)
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :130fs35876kf3:
  130fs35876kf3
  130fs35876kf3
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :-SS
  ناخن جویدن , استرس
  ناخن جویدن , استرس
 • :-/
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :riz3f273:
  Riz273
  Riz273
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :5(1ww):
  5(1ww)
  5(1ww)
 • \m/
  علامت هوی متال
  علامت هوی متال
 • :|
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :0114_nonkfo:
  0114 Nonkfo
  0114 Nonkfo
 • :2kd0:
  2kd0
  2kd0
 • #-o
  یه اتفاق بد افتاده
  یه اتفاق بد افتاده
 • ;;):
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :kkfkff:
  Kkfkff
  Kkfkff
 • :ad54akfd:
  Ad54akfd
  Ad54akfd
 • :4kd8:
  4kd8
  4kd8
 • X_X
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
 • :((
  گریه کردن
  گریه کردن
 • :m3443at:
  Motat
  Motat
 • :1kk1:
  1kk1
  1kk1
 • =P~
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :65d6a5d6kfs:
  65d6a5d6kfs
  65d6a5d6kfs
 • :kfk:
  Kfk
  Kfk
 • :a2dkf3:
  A2dkf3
  A2dkf3
 • :4kd1:
  4kd1
  4kd1
 • :-t
  وقت تمام شد , آهای زود باش
  وقت تمام شد , آهای زود باش
 • #:-S
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
 • :imag34e170:
  Image170
  Image170
 • :)
  خوشحال
  خوشحال
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :d877djkgobnz3hkq4bs
  D877djkgobnz3hkq4bsh
  D877djkgobnz3hkq4bsh
 • :39kf1:
  39kf1
  39kf1
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :-P:
  جشن - پارتی - مهمونی
  جشن - پارتی - مهمونی
 • :image18kf0:
  Image18kf0
  Image18kf0
 • :3362413997930284021
  33624139979302840211 Q70k7
  33624139979302840211 Q70k7
 • :3kd7:
  3kd7
  3kd7
 • ~X(
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
 • B-)
  باحال , کلاس گذاشتن
  باحال , کلاس گذاشتن
 • :yefwfah:
  Yefwfah
  Yefwfah
 • :sdas3fdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :bunnyearsmilekfy:
  Bunnyearsmilekfy
  Bunnyearsmilekfy
 • :33(1kd):
  33(1kd)
  33(1kd)
 • :1kd5:
  1kd5
  1kd5
 • :O)
  دلقک
  دلقک
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
 • :3kd5:
  3kd5
  3kd5
 • :)]
  دارم با تلفن صحبت می کنم
  دارم با تلفن صحبت می کنم
 • X(:
  عصبانی
  عصبانی
 • :www23e:
  Www23e
  Www23e
 • 8-|
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
 • :riz53f13:
  Riz513
  Riz513
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blinksmilekfy:
  Blinksmilekfy
  Blinksmilekfy
 • :7kf8:
  7kf8
  7kf8
 • :22kf1:
  22kf1
  22kf1
 • :1kd3:
  1kd3
  1kd3
 • :-$
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
 • set1
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :lovedorduneh:
  love_dorduneh
  love_dorduneh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :arabia:
  Arabia
  Arabia
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :1eye:
  1eye
  1eye
 • :no:
  No
  No
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :saddam:
  Saddam
  Saddam
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :chinese:
  Chinese
  Chinese
 • :stuart:
  Stuart
  Stuart
 • :donatello:
  Donatello
  Donatello
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :dordunehue:
  dordunehue
  dordunehue
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :turned:
  Turned
  Turned
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happybday:
  Happybday
  Happybday
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :death:
  Death
  Death
 • :tt1:
  Tt1
  Tt1
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :hammer:
  Hammer
  Hammer
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :osama:
  Osama
  Osama
 • :gunsmilie:
  Gunsmilie
  Gunsmilie
 • :yinyang:
  Yinyang
  Yinyang
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :online2long:
  Online2long
  Online2long
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :fuk2:
  Fuk2
  Fuk2
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shaun:
  Shaun
  Shaun
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :winkiss:
  Winkiss
  Winkiss
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :001_9898:
  001 9898
  001 9898
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :whistling:
  Whistling
  Whistling
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chris:
  Chris
  Chris
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :walkman:
  Walkman
  Walkman
 • :alucard:
  Alucard
  Alucard
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sorcerer:
  Sorcerer
  Sorcerer
 • :devil2:
  Devil2
  Devil2
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :red_indian:
  Red Indian
  Red Indian
 • :helpsmilie:
  Helpsmilie
  Helpsmilie
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smartass:
  Smartass
  Smartass
 • :detective:
  Detective
  Detective
 • :tt2:
  Tt2
  Tt2
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :sleep1:
  Sleep1
  Sleep1
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :gun_bandana:
  Gun Bandana
  Gun Bandana
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :shuriken:
  Shuriken
  Shuriken
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :beta1:
  Beta1
  Beta1
 • :shifty:
  Shifty
  Shifty
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :001_icon16:
  001 Icon16
  001 Icon16
 • :f8ck-8:
  F8ck 8
  F8ck 8
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :clover:
  Clover
  Clover
 • :tank:
  Tank
  Tank
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :nuke:
  Nuke
  Nuke
 • various2
 • :25:
  25
  25
 • :8:
  8
  8
 • :5:
  5
  5
 • :40:
  40
  40
 • :23:
  23
  23
 • :3:
  3
  3
 • :38:
  38
  38
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :1:
  1
  1
 • :36:
  36
  36
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :34:
  34
  34
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :32:
  32
  32
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :30:
  30
  30
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :28:
  28
  28
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :26:
  26
  26
 • :9:
  9
  9
 • :6:
  6
  6
 • :41:
  41
  41
 • :24:
  24
  24
 • :4:
  4
  4
 • :39:
  39
  39
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :2:
  2
  2
 • :37:
  37
  37
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :0:
  0
  0
 • :35:
  35
  35
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :33:
  33
  33
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :31:
  31
  31
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :29:
  29
  29
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :27:
  27
  27
 • :10:
  10
  10
 • :7:
  7
  7
 • :42:
  42
  42
 • vbiran
 • :au:
  Au
  Au
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :4s5:
  45
  45
 • :8s:
  8
  8
 • :2a3:
  23
  23
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :68:
  68
  68
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :2a6:
  26
  26
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :a43:
  43
  43
 • :6s:
  6
  6
 • :2f1:
  21
  21
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :64:
  64
  64
 • :4a1:
  41
  41
 • :s3:
  3
  3
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :1d9:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :62:
  62
  62
 • :3a:
  39
  39
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :101:
  101
  101
 • :d17:
  17
  17
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :60:
  60
  60
 • :5d4:
  54
  54
 • :3a7:
  37
  37
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :77:
  77
  77
 • :1d5:
  15
  15
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :58:
  58
  58
 • :5a2:
  52
  52
 • :3a4:
  34
  34
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :75:
  75
  75
 • :s13:
  13
  13
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :56:
  56
  56
 • :5d0:
  50
  50
 • :3a2:
  32
  32
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :73:
  73
  73
 • :1s1:
  11
  11
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :4a8:
  48
  48
 • :30a:
  30
  30
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :71:
  71
  71
 • :9s:
  9
  9
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :46d:
  46
  46
 • :2a4:
  24
  24
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :69:
  69
  69
 • :66:
  66
  66
 • :2a7:
  27
  27
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :4a4:
  44
  44
 • :7s:
  7
  7
 • :2wf2:
  22
  22
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :65:
  65
  65
 • :42a:
  42
  42
 • :5s:
  5
  5
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :2f0:
  20
  20
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :63:
  63
  63
 • :a40:
  40
  40
 • :s1:
  1
  1
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :d18:
  18
  18
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :61:
  61
  61
 • :saad:
  Sad
  Sad
 • :a38:
  38
  38
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :78:
  78
  78
 • :1d6:
  16
  16
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :59:
  59
  59
 • :5s3:
  53
  53
 • :3a5:
  35
  35
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :76:
  76
  76
 • :1d4:
  14
  14
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :57:
  57
  57
 • :5s1:
  51
  51
 • :3a3:
  33
  33
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :74:
  74
  74
 • :1s2:
  12
  12
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :55:
  55
  55
 • :4s9:
  49
  49
 • :3a1:
  31
  31
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :72:
  72
  72
 • :1s0:
  10
  10
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :4s7:
  47
  47
 • :2a5:
  25
  25
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :70:
  70
  70
 • :67:
  67
  67
 • :2a8:
  28
  28
 • yahoo
 • :134:
  134
  134
 • :6l9:
  69
  69
 • :دی
  :دی
  :دی
 • :l9:
  9
  9
 • :112:
  112
  112
 • :5i0:
  50
  50
 • :132:
  132
  132
 • :l67:
  67
  67
 • :7l:
  7
  7
 • :107:
  107
  107
 • :130:
  130
  130
 • :63l:
  63
  63
 • :5l:
  5
  5
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :6l1:
  61
  61
 • :l2:
  2
  2
 • :7l8:
  78
  78
 • :126:
  126
  126
 • :5l9:
  59
  59
 • :141:
  141
  141
 • :7i6:
  76
  76
 • :124:
  124
  124
 • :l57:
  57
  57
 • :139:
  139
  139
 • :74i:
  74
  74
 • :122:
  122
  122
 • :5l5:
  55
  55
 • :137:
  137
  137
 • :7i2:
  72
  72
 • :120:
  120
  120
 • :l53:
  53
  53
 • :135:
  135
  135
 • :7i0:
  70
  70
 • :2i8:
  28
  28
 • :113:
  113
  113
 • :5l1:
  51
  51
 • :133:
  133
  133
 • :6i8:
  68
  68
 • :d
  :دی
  :دی
 • :i8:
  8
  8
 • :108:
  108
  108
 • :131:
  131
  131
 • :66i:
  66
  66
 • :6i:
  6
  6
 • :106:
  106
  106
 • :129:
  129
  129
 • :6i2:
  62
  62
 • :4i:
  4
  4
 • :127:
  127
  127
 • :6i0:
  60
  60
 • :1i:
  1
  1
 • :7l7:
  77
  77
 • :125:
  125
  125
 • :5i8:
  58
  58
 • :140:
  140
  140
 • :7l5:
  75
  75
 • :123:
  123
  123
 • :5i6:
  56
  56
 • :138:
  138
  138
 • :7l3:
  73
  73
 • :121:
  121
  121
 • :5i4:
  54
  54
 • :136:
  136
  136
 • :7l1:
  71
  71
 • :4l9:
  49
  49
 • :114:
  114
  114
 • :5i2:
  52
  52
این انجمن ها، با استفاده از نسخه 4.2.5 سیستم vBulletin کار میکند، و تمام حقوق این سیستم، متعلّق به شرکت Jelsoft Enterprises Ltd می باشد.
تمامی مطالب مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد، و هرگونه کپّی برداری بدون ذکر منبع "..:: مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه ::.." ،غیر مجاز است.
طرّاحی اختصاصی کلّیه قالب های منصوب روی این مجموعه اینترنتی، توسّط صاحب امتیاز آن طرّاحی و نصب گردیده است.
این انجمن ها، توسّط صاحب امتیاز مجموعه پشتیبانی می شوند
مجموعه بزرگ اینترنتی دردونه، توسّط سرورهای قُدرتمند
میزبان داده پاسارگاد
میزبانی می شود

فارسی سازی توسط
VB Iran

مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه