هدیه به دردونه


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می‌شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • sett
 • :7179139976113144289
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
 • >:P
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
 • :3kd3:
  3kd3
  3kd3
 • =((
  قلب شکسته
  قلب شکسته
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :ww6:
  Ww6
  Ww6
 • L-)
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
 • :6kfk3:
  6kfk3
  6kfk3
 • =;
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
 • :1(1ww):
  1(1ww)
  1(1ww)
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :riz33f73:
  Riz373
  Riz373
 • :biggrinsmiley(1kf):
  Biggrinsmiley(1kf)
  Biggrinsmiley(1kf)
 • :saffd:
  Saffd
  Saffd
 • :10kf3:
  10kf3
  10kf3
 • :755320_shokfk:
  755320 Shokfk
  755320 Shokfk
 • :-w
  منتظر - صبر کردن
  منتظر - صبر کردن
 • :2kd8:
  2kd8
  2kd8
 • :P
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :ww3:
  Ww3
  Ww3
 • ^#(^
  من نبودم
  من نبودم
 • :6(1ww):
  6(1ww)
  6(1ww)
 • O:-)
  فرشته
  فرشته
 • :(43ww):
  (43ww)
  (43ww)
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :riz33f03:
  Riz303
  Riz303
 • :avatar19268_43:
  Avatar19268 43
  Avatar19268 43
 • @-)
  هیپنوتیز شدن
  هیپنوتیز شدن
 • :2kd3:
  2kd3
  2kd3
 • :x
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :165821_Laie_91kfA:
  165821 Laie 91kfA
  165821 Laie 91kfA
 • :-q
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
 • :5kd4:
  5kd4
  5kd4
 • /:):
  ابروهای بالا آمده
  ابروهای بالا آمده
 • :ohno-smiley0fk2:
  Ohno Smiley0fk2
  Ohno Smiley0fk2
 • :riz23f77:
  Riz277
  Riz277
 • :akfu:
  Akfu
  Akfu
 • =D>
  تشویق - کف زدن
  تشویق - کف زدن
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • >:D<
  بغل کردن بدو بیا بقلم
  بغل کردن بدو بیا بقلم
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :wf2f2f2f:
  Wf2f2f2f
  Wf2f2f2f
 • :128fs31818kf1:
  128fs31818kf1
  128fs31818kf1
 • :4kd9:
  4kd9
  4kd9
 • :))
  خندیدن
  خندیدن
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :p73fsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :adkfkfa:
  Adkfkfa
  Adkfkfa
 • :!!
  زود باش - عجله کن
  زود باش - عجله کن
 • :-?
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
 • :1kk2:
  1kk2
  1kk2
 • :D
  نیشخند
  نیشخند
 • :ds6a5kfd:
  Ds6a5kfd
  Ds6a5kfd
 • :wawgw7:
  Wawgw7
  Wawgw7
 • :99kf9:
  99kf9
  99kf9
 • :4kd4:
  4kd4
  4kd4
 • >:)
  شیطان
  شیطان
 • :khoshhal:
  Khoshhal
  Khoshhal
 • :mad34donline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :a54d65kfa:
  A54d65kfa
  A54d65kfa
 • 8->
  رویا پردازی
  رویا پردازی
 • (:|
  خمیازه - خواب آلود
  خمیازه - خواب آلود
 • :1kk0:
  1kk0
  1kk0
 • :(
  ناراحت
  ناراحت
 • :dadadkf4:
  Dadadkf4
  Dadadkf4
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • :40kf0:
  40kf0
  40kf0
 • :3refef:
  3refef
  3refef
 • :-S
  نگران , استرس
  نگران , استرس
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :ima33ge111:
  Image111
  Image111
 • :a05kf0:
  A05kf0
  A05kf0
 • :-h
  دست تکان دادن , خداحافظی
  دست تکان دادن , خداحافظی
 • 8-}
  احمق - احمقانه
  احمق - احمقانه
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :thanwwks:
  Thanks
  Thanks
 • :coolsmiley0kf2:
  Coolsmiley0kf2
  Coolsmiley0kf2
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :34(1kd):
  34(1kd)
  34(1kd)
 • :>
  از خود راضی , وروجک
  از خود راضی , وروجک
 • :image17kf7:
  Image17kf7
  Image17kf7
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :2361213997969881602
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
 • :-c
  با من تماس بگیر
  با من تماس بگیر
 • :3kd6:
  3kd6
  3kd6
 • [-(
  جوابتو نمی دم , قهر
  جوابتو نمی دم , قهر
 • :1kd4:
  1kd4
  1kd4
 • :sar3fma:
  Sarma
  Sarma
 • :blushsmilekfy:
  Blushsmilekfy
  Blushsmilekfy
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :25r30wkdi:
  25r30wkdi
  25r30wkdi
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :ww222:
  Ww222
  Ww222
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Helkfp
  18788139976071527364 Helkfp
 • <):)
  گاوچران - کابوی
  گاوچران - کابوی
 • :3kd4:
  3kd4
  3kd4
 • :O
  سورپرایز - شگفت زده شدن
  سورپرایز - شگفت زده شدن
 • :-&
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
 • :7kf7:
  7kf7
  7kf7
 • I-)
  خواب آلود - خابالو
  خواب آلود - خابالو
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :rsgeg:
  Rsgeg
  Rsgeg
 • :riz3f481:
  Riz481
  Riz481
 • :bkfr:
  Bkfr
  Bkfr
 • :sm:
  Sm
  Sm
 • :14(1kd):
  14(1kd)
  14(1kd)
 • :6368140095430831702
  6368140095430831702 Nish
  6368140095430831702 Nish
 • :-<
  آه - حسرت - آه کشیدن
  آه - حسرت - آه کشیدن
 • :3kd1:
  3kd1
  3kd1
 • :-*
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :ww4:
  Ww4
  Ww4
 • :6kf4:
  6kf4
  6kf4
 • :-B
  بچه درس خون - بچه مثبت
  بچه درس خون - بچه مثبت
 • :(50)ww:
  (50)ww
  (50)ww
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :riz33f04:
  Riz304
  Riz304
 • :biggrinsmilekfy:
  Biggrinsmilekfy
  Biggrinsmilekfy
 • :^o
  دروغگو
  دروغگو
 • :2kd5:
  2kd5
  2kd5
 • ":S>"
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nokfs
  561617 To Pick Ones Nokfs
 • :-bd
  شصت بالا , ما موفقیم
  شصت بالا , ما موفقیم
 • :5kk9:
  5kk9
  5kk9
 • =))
  از خنده رو زمین غلتیدن
  از خنده رو زمین غلتیدن
 • :(40ww):
  (40ww)
  (40ww)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :riz23f84:
  Riz284
  Riz284
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :-SS
  ناخن جویدن , استرس
  ناخن جویدن , استرس
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :-/
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :130fs35876kf3:
  130fs35876kf3
  130fs35876kf3
 • :5(1ww):
  5(1ww)
  5(1ww)
 • :|
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :riz3f273:
  Riz273
  Riz273
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • \m/
  علامت هوی متال
  علامت هوی متال
 • #-o
  یه اتفاق بد افتاده
  یه اتفاق بد افتاده
 • :2kd0:
  2kd0
  2kd0
 • ;;):
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :0114_nonkfo:
  0114 Nonkfo
  0114 Nonkfo
 • :4kd8:
  4kd8
  4kd8
 • :((
  گریه کردن
  گریه کردن
 • :kkfkff:
  Kkfkff
  Kkfkff
 • :m3443at:
  Motat
  Motat
 • :ad54akfd:
  Ad54akfd
  Ad54akfd
 • X_X
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
 • =P~
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
 • :1kk1:
  1kk1
  1kk1
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :65d6a5d6kfs:
  65d6a5d6kfs
  65d6a5d6kfs
 • :4kd1:
  4kd1
  4kd1
 • #:-S
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
 • :kfk:
  Kfk
  Kfk
 • :imag34e170:
  Image170
  Image170
 • :a2dkf3:
  A2dkf3
  A2dkf3
 • :-t
  وقت تمام شد , آهای زود باش
  وقت تمام شد , آهای زود باش
 • :-P:
  جشن - پارتی - مهمونی
  جشن - پارتی - مهمونی
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :)
  خوشحال
  خوشحال
 • :d877djkgobnz3hkq4bs
  D877djkgobnz3hkq4bsh
  D877djkgobnz3hkq4bsh
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :39kf1:
  39kf1
  39kf1
 • B-)
  باحال , کلاس گذاشتن
  باحال , کلاس گذاشتن
 • :image18kf0:
  Image18kf0
  Image18kf0
 • :yefwfah:
  Yefwfah
  Yefwfah
 • :3362413997930284021
  33624139979302840211 Q70k7
  33624139979302840211 Q70k7
 • ~X(
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
 • :3kd7:
  3kd7
  3kd7
 • :O)
  دلقک
  دلقک
 • :1kd5:
  1kd5
  1kd5
 • :sdas3fdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :bunnyearsmilekfy:
  Bunnyearsmilekfy
  Bunnyearsmilekfy
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :33(1kd):
  33(1kd)
  33(1kd)
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :www23e:
  Www23e
  Www23e
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
 • :)]
  دارم با تلفن صحبت می کنم
  دارم با تلفن صحبت می کنم
 • :3kd5:
  3kd5
  3kd5
 • X(:
  عصبانی
  عصبانی
 • :-$
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
 • :7kf8:
  7kf8
  7kf8
 • 8-|
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
 • :1kd3:
  1kd3
  1kd3
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :riz53f13:
  Riz513
  Riz513
 • :blinksmilekfy:
  Blinksmilekfy
  Blinksmilekfy
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :22kf1:
  22kf1
  22kf1
 • set1
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :lovedorduneh:
  love_dorduneh
  love_dorduneh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :arabia:
  Arabia
  Arabia
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :no:
  No
  No
 • :1eye:
  1eye
  1eye
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :saddam:
  Saddam
  Saddam
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :chinese:
  Chinese
  Chinese
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :stuart:
  Stuart
  Stuart
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :donatello:
  Donatello
  Donatello
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :dordunehue:
  dordunehue
  dordunehue
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :turned:
  Turned
  Turned
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :happybday:
  Happybday
  Happybday
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :tt1:
  Tt1
  Tt1
 • :death:
  Death
  Death
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :hammer:
  Hammer
  Hammer
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :osama:
  Osama
  Osama
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :yinyang:
  Yinyang
  Yinyang
 • :gunsmilie:
  Gunsmilie
  Gunsmilie
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :online2long:
  Online2long
  Online2long
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :fuk2:
  Fuk2
  Fuk2
 • :shaun:
  Shaun
  Shaun
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :winkiss:
  Winkiss
  Winkiss
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :001_9898:
  001 9898
  001 9898
 • :whistling:
  Whistling
  Whistling
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :chris:
  Chris
  Chris
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :walkman:
  Walkman
  Walkman
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :alucard:
  Alucard
  Alucard
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :sorcerer:
  Sorcerer
  Sorcerer
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :devil2:
  Devil2
  Devil2
 • :red_indian:
  Red Indian
  Red Indian
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :helpsmilie:
  Helpsmilie
  Helpsmilie
 • :smartass:
  Smartass
  Smartass
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :tt2:
  Tt2
  Tt2
 • :detective:
  Detective
  Detective
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :sleep1:
  Sleep1
  Sleep1
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :gun_bandana:
  Gun Bandana
  Gun Bandana
 • :shuriken:
  Shuriken
  Shuriken
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :shifty:
  Shifty
  Shifty
 • :beta1:
  Beta1
  Beta1
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :001_icon16:
  001 Icon16
  001 Icon16
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :f8ck-8:
  F8ck 8
  F8ck 8
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :tank:
  Tank
  Tank
 • :clover:
  Clover
  Clover
 • :nuke:
  Nuke
  Nuke
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • various2
 • :25:
  25
  25
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :5:
  5
  5
 • :23:
  23
  23
 • :38:
  38
  38
 • :3:
  3
  3
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :36:
  36
  36
 • :1:
  1
  1
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :34:
  34
  34
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :32:
  32
  32
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :30:
  30
  30
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :28:
  28
  28
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :26:
  26
  26
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :6:
  6
  6
 • :24:
  24
  24
 • :39:
  39
  39
 • :4:
  4
  4
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :37:
  37
  37
 • :2:
  2
  2
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :35:
  35
  35
 • :0:
  0
  0
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :33:
  33
  33
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :31:
  31
  31
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :29:
  29
  29
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :27:
  27
  27
 • :7:
  7
  7
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • vbiran
 • :8s:
  8
  8
 • :au:
  Au
  Au
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :4s5:
  45
  45
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :2a6:
  26
  26
 • :2a3:
  23
  23
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :68:
  68
  68
 • :6s:
  6
  6
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :a43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :2f1:
  21
  21
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :s3:
  3
  3
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :4a1:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :1d9:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :101:
  101
  101
 • :3a:
  39
  39
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :60:
  60
  60
 • :5d4:
  54
  54
 • :d17:
  17
  17
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :3a7:
  37
  37
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :77:
  77
  77
 • :58:
  58
  58
 • :5a2:
  52
  52
 • :1d5:
  15
  15
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :3a4:
  34
  34
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :75:
  75
  75
 • :56:
  56
  56
 • :5d0:
  50
  50
 • :s13:
  13
  13
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :3a2:
  32
  32
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :73:
  73
  73
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :4a8:
  48
  48
 • :1s1:
  11
  11
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :30a:
  30
  30
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :71:
  71
  71
 • :9s:
  9
  9
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :46d:
  46
  46
 • :66:
  66
  66
 • :2a7:
  27
  27
 • :2a4:
  24
  24
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :69:
  69
  69
 • :7s:
  7
  7
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :4a4:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :2wf2:
  22
  22
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :5s:
  5
  5
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :42a:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :2f0:
  20
  20
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :a40:
  40
  40
 • :s1:
  1
  1
 • :61:
  61
  61
 • :saad:
  Sad
  Sad
 • :d18:
  18
  18
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :a38:
  38
  38
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :78:
  78
  78
 • :59:
  59
  59
 • :5s3:
  53
  53
 • :1d6:
  16
  16
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :3a5:
  35
  35
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :76:
  76
  76
 • :57:
  57
  57
 • :5s1:
  51
  51
 • :1d4:
  14
  14
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :3a3:
  33
  33
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :74:
  74
  74
 • :55:
  55
  55
 • :4s9:
  49
  49
 • :1s2:
  12
  12
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :3a1:
  31
  31
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :72:
  72
  72
 • :1s0:
  10
  10
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :4s7:
  47
  47
 • :67:
  67
  67
 • :2a8:
  28
  28
 • :2a5:
  25
  25
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :70:
  70
  70
 • yahoo
 • :134:
  134
  134
 • :6l9:
  69
  69
 • :دی
  :دی
  :دی
 • :l9:
  9
  9
 • :112:
  112
  112
 • :5i0:
  50
  50
 • :132:
  132
  132
 • :l67:
  67
  67
 • :7l:
  7
  7
 • :107:
  107
  107
 • :130:
  130
  130
 • :63l:
  63
  63
 • :5l:
  5
  5
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :6l1:
  61
  61
 • :l2:
  2
  2
 • :7l8:
  78
  78
 • :126:
  126
  126
 • :5l9:
  59
  59
 • :141:
  141
  141
 • :7i6:
  76
  76
 • :124:
  124
  124
 • :l57:
  57
  57
 • :139:
  139
  139
 • :74i:
  74
  74
 • :122:
  122
  122
 • :5l5:
  55
  55
 • :7i2:
  72
  72
 • :137:
  137
  137
 • :120:
  120
  120
 • :l53:
  53
  53
 • :135:
  135
  135
 • :7i0:
  70
  70
 • :2i8:
  28
  28
 • :113:
  113
  113
 • :5l1:
  51
  51
 • :133:
  133
  133
 • :6i8:
  68
  68
 • :d
  :دی
  :دی
 • :i8:
  8
  8
 • :108:
  108
  108
 • :131:
  131
  131
 • :66i:
  66
  66
 • :6i:
  6
  6
 • :106:
  106
  106
 • :129:
  129
  129
 • :6i2:
  62
  62
 • :4i:
  4
  4
 • :127:
  127
  127
 • :6i0:
  60
  60
 • :1i:
  1
  1
 • :7l7:
  77
  77
 • :125:
  125
  125
 • :5i8:
  58
  58
 • :140:
  140
  140
 • :7l5:
  75
  75
 • :123:
  123
  123
 • :5i6:
  56
  56
 • :7l3:
  73
  73
 • :138:
  138
  138
 • :121:
  121
  121
 • :5i4:
  54
  54
 • :136:
  136
  136
 • :7l1:
  71
  71
 • :4l9:
  49
  49
 • :114:
  114
  114
 • :5i2:
  52
  52
این انجمن ها، با استفاده از نسخه 4.2.5 سیستم vBulletin کار میکند، و تمام حقوق این سیستم، متعلّق به شرکت Jelsoft Enterprises Ltd می باشد.
تمامی مطالب مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد، و هرگونه کپّی برداری بدون ذکر منبع "..:: مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه ::.." ،غیر مجاز است.
طرّاحی اختصاصی کلّیه قالب های منصوب روی این مجموعه اینترنتی، توسّط صاحب امتیاز آن طرّاحی و نصب گردیده است.
این انجمن ها، توسّط صاحب امتیاز مجموعه پشتیبانی می شوند
فارسی سازی توسط
VB Iran

مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه