راه اندازی خانه بازی های آنلاین تیمی در دردونه
دعوت به همکاري، براي تشکيل تيمي مجرّب، جهت توليد و انتشار مجلّه اختصاصي دردونه مختصّ،
افتتاخ نشریه آنلاین دردونه
@
@
@
..سرویس وبلاگدهی دردونه بلاگ بزودی

 

شروع فعّالیّت تیم قدرتمند ترجمه دردونه
ارائه پيشنهادات شما، جهت پيشرفت بيشتر
@
@
@