درب ضدسرقت به دلیل ساختاری که دارا است نسبت به دربهای معمولی مقاومتر و دارای امنیت بسیار بالاتری است. درب ضدسرقت از نظرساختار داخلی، قفل، لولا وجنس با دربهای معمولی متفاوت است. قفلها در درب ضدسرقت بزرگتر و مقاوم ترهستند و دربهای ضدسرقت علاوه براینکه امنیت خانه را دربرابرسرقت تامین میکنند باید ویژگیهای دیگری از قبیل عایق بودن در برابر گرما و سرما، رطوبت و صدا نیز باشند و در کنار همه اینها باید حس زیبایی را به محیط القا کند.

تفاوت دربهای ضد سرقت با یکدیگر

چهارچوب درب ضد سرقت
سه نوع درب ضد سرقتی که در بالا به شما معرفی شد دارای تفاوتهایی بایکدیگرهستند. اولین تفاوتی که در این دربها به چشم میخورد در نوع چارچوب و کلاف هریک از آنها می باشد و باعث تغییر قیمت هر سه مدلدرب ضد سرقت چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
..برای مشاهده، ابتدا بایستی به دردونه ها بپیوندید..
در سریع ترین زمان ممکن ثبت نام کنید
..
رکورد سریع ترین زمان ثبت شده تا کنون 4 ثانیه
اشاره شده می باشد !

قفل و لولای دربهای ضدسرقت
تفاوت بعدی این دربهای ضدسرقت تفاوت در لولاهای این دربها است. لولاهای دربهای ضدسرقت ترک و ایرانی از سمت داخل قابل مشاهده است و کاملا دیده میشود اما لولاهای دربهای ضدسرقت چینی نه ازداخل و نه از بیرون قابل رویت نیستند.

رویه های درب ضد سرقت
تفاوت بعدی را میتوان در رویه درب های ضدسرقت مشاهده کرد،به گونه ای که رویه درب ضدسرقت چینی به صورت فلزی میباشد. ولی رویه دربهای ضدسرقت ترک و مخصوصادرب ضد سرقت چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
..برای مشاهده، ابتدا بایستی به دردونه ها بپیوندید..
در سریع ترین زمان ممکن ثبت نام کنید
..
رکورد سریع ترین زمان ثبت شده تا کنون 4 ثانیه
به دو دسته روکش طبیعی چوب و یاMDF با روکش PVCتقسیم بندی میشود.

وزن درب ضد سرقت
تفاوت دیگر درب های ضد سرقت با یکدیگر در وزن آنها است. وزن دربهای ضدسرقت چین نیز نسبت به درب ضد سرقت ایرانی بسیارسبکترمیباشند به طوری که میتوان گفت وزن یک درب ضدسرقت ترک با دو درب ضدسرقت چینی برابری میکند.

مقالات پیشنهادی :