صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است.

1- فقدان یا نداشتن بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

2- انقضای بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
3- ابطال بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
4- شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه
5- کافی نبودن تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
6- تعلیق یا لغو فعالیت شرکت بیمه مقصر حادثه
7- ورشکستگی شرکت بیمه مقصر حادثه
8- خسارت های خارج از تعهد بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

صندوق تامین خسارت های بدنی
..برای مشاهده، ابتدا بایستی به دردونه ها بپیوندید..
در سریع ترین زمان ممکن ثبت نام کنید
..
رکورد سریع ترین زمان ثبت شده تا کنون 4 ثانیه