شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می‌شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • sett
 • :3kd3:
  3kd3
  3kd3
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :7179139976113144289
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
  7179139976113144289 N3r9peod4pdwr5qc
 • =((
  قلب شکسته
  قلب شکسته
 • >:P
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
  صدایی که وقتی زبان تان در بین دندان هایتان قرار می دهید و فوت می کنید , عصبانیت و خشم شدید
 • :ww6:
  Ww6
  Ww6
 • :1(1ww):
  1(1ww)
  1(1ww)
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :biggrinsmiley(1kf):
  Biggrinsmiley(1kf)
  Biggrinsmiley(1kf)
 • =;
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
  گوش نمی کنم , یه جورایی ساکت باش هم میشه گفت
 • :10kf3:
  10kf3
  10kf3
 • :riz33f73:
  Riz373
  Riz373
 • L-)
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
  بازنده , به مطلب بالا دقت کن
 • :saffd:
  Saffd
  Saffd
 • :6kfk3:
  6kfk3
  6kfk3
 • :2kd8:
  2kd8
  2kd8
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :755320_shokfk:
  755320 Shokfk
  755320 Shokfk
 • :P
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
  زبون درازی - زبون درآوردن , شیطنت
 • :-w
  منتظر - صبر کردن
  منتظر - صبر کردن
 • :ww3:
  Ww3
  Ww3
 • :(43ww):
  (43ww)
  (43ww)
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :avatar19268_43:
  Avatar19268 43
  Avatar19268 43
 • O:-)
  فرشته
  فرشته
 • ^#(^
  من نبودم
  من نبودم
 • :riz33f03:
  Riz303
  Riz303
 • :6(1ww):
  6(1ww)
  6(1ww)
 • :2kd3:
  2kd3
  2kd3
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :165821_Laie_91kfA:
  165821 Laie 91kfA
  165821 Laie 91kfA
 • :x
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
  ابزار علاقه (عشق - دوست داشتن)
 • @-)
  هیپنوتیز شدن
  هیپنوتیز شدن
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ohno-smiley0fk2:
  Ohno Smiley0fk2
  Ohno Smiley0fk2
 • :akfu:
  Akfu
  Akfu
 • /:):
  ابروهای بالا آمده
  ابروهای بالا آمده
 • :-q
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
  شصت پایین , تو اوت شدی , باختی
 • :riz23f77:
  Riz277
  Riz277
 • :5kd4:
  5kd4
  5kd4
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :128fs31818kf1:
  128fs31818kf1
  128fs31818kf1
 • >:D<
  بغل کردن بدو بیا بقلم
  بغل کردن بدو بیا بقلم
 • =D>
  تشویق - کف زدن
  تشویق - کف زدن
 • :wf2f2f2f:
  Wf2f2f2f
  Wf2f2f2f
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :adkfkfa:
  Adkfkfa
  Adkfkfa
 • :))
  خندیدن
  خندیدن
 • :!!
  زود باش - عجله کن
  زود باش - عجله کن
 • :p73fsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :4kd9:
  4kd9
  4kd9
 • :1kk2:
  1kk2
  1kk2
 • :ds6a5kfd:
  Ds6a5kfd
  Ds6a5kfd
 • :99kf9:
  99kf9
  99kf9
 • :D
  نیشخند
  نیشخند
 • :-?
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
  تفکر - دارم فکر می کنم - به فکر فرو رفتن
 • :wawgw7:
  Wawgw7
  Wawgw7
 • :khoshhal:
  Khoshhal
  Khoshhal
 • :a54d65kfa:
  A54d65kfa
  A54d65kfa
 • >:)
  شیطان
  شیطان
 • 8->
  رویا پردازی
  رویا پردازی
 • :mad34donline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :4kd4:
  4kd4
  4kd4
 • :1kk0:
  1kk0
  1kk0
 • :dadadkf4:
  Dadadkf4
  Dadadkf4
 • :40kf0:
  40kf0
  40kf0
 • :(
  ناراحت
  ناراحت
 • (:|
  خمیازه - خواب آلود
  خمیازه - خواب آلود
 • :VVLc:
  VVLc
  VVLc
 • :a05kf0:
  A05kf0
  A05kf0
 • :-S
  نگران , استرس
  نگران , استرس
 • :-h
  دست تکان دادن , خداحافظی
  دست تکان دادن , خداحافظی
 • :ima33ge111:
  Image111
  Image111
 • :3refef:
  3refef
  3refef
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :coolsmiley0kf2:
  Coolsmiley0kf2
  Coolsmiley0kf2
 • :34(1kd):
  34(1kd)
  34(1kd)
 • :thanwwks:
  Thanks
  Thanks
 • 8-}
  احمق - احمقانه
  احمق - احمقانه
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :>
  از خود راضی , وروجک
  از خود راضی , وروجک
 • :-c
  با من تماس بگیر
  با من تماس بگیر
 • :y29:
  Y29
  Y29
 • :3kd6:
  3kd6
  3kd6
 • :image17kf7:
  Image17kf7
  Image17kf7
 • :2361213997969881602
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
  23612139979698816025 Uk1ahlwpxs9fhpikfi
 • :1kd4:
  1kd4
  1kd4
 • :blushsmilekfy:
  Blushsmilekfy
  Blushsmilekfy
 • :25r30wkdi:
  25r30wkdi
  25r30wkdi
 • :sar3fma:
  Sarma
  Sarma
 • [-(
  جوابتو نمی دم , قهر
  جوابتو نمی دم , قهر
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • <):)
  گاوچران - کابوی
  گاوچران - کابوی
 • :ww222:
  Ww222
  Ww222
 • :3kd4:
  3kd4
  3kd4
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :1878813997607152736
  18788139976071527364 Helkfp
  18788139976071527364 Helkfp
 • :O
  سورپرایز - شگفت زده شدن
  سورپرایز - شگفت زده شدن
 • :7kf7:
  7kf7
  7kf7
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :rsgeg:
  Rsgeg
  Rsgeg
 • :bkfr:
  Bkfr
  Bkfr
 • I-)
  خواب آلود - خابالو
  خواب آلود - خابالو
 • :14(1kd):
  14(1kd)
  14(1kd)
 • :riz3f481:
  Riz481
  Riz481
 • :-&
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
  مریض - بیمار , حالمو بهم زدی
 • :sm:
  Sm
  Sm
 • :3kd1:
  3kd1
  3kd1
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :6368140095430831702
  6368140095430831702 Nish
  6368140095430831702 Nish
 • :-*
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :-<
  آه - حسرت - آه کشیدن
  آه - حسرت - آه کشیدن
 • :ww4:
  Ww4
  Ww4
 • :(50)ww:
  (50)ww
  (50)ww
 • :pXLc:
  PXLc
  PXLc
 • :biggrinsmilekfy:
  Biggrinsmilekfy
  Biggrinsmilekfy
 • :-B
  بچه درس خون - بچه مثبت
  بچه درس خون - بچه مثبت
 • :riz33f04:
  Riz304
  Riz304
 • :6kf4:
  6kf4
  6kf4
 • :2kd5:
  2kd5
  2kd5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nokfs
  561617 To Pick Ones Nokfs
 • ":S>"
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
  شرمنده - خجالت کشیدن - سرخ شدن
 • :^o
  دروغگو
  دروغگو
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • =))
  از خنده رو زمین غلتیدن
  از خنده رو زمین غلتیدن
 • :-bd
  شصت بالا , ما موفقیم
  شصت بالا , ما موفقیم
 • :riz23f84:
  Riz284
  Riz284
 • :5kk9:
  5kk9
  5kk9
 • :(40ww):
  (40ww)
  (40ww)
 • :2kd1:
  2kd1
  2kd1
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :130fs35876kf3:
  130fs35876kf3
  130fs35876kf3
 • :-/
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
  هــــا ای که وگفتی ای الان یعنــــــی چه !
 • :-SS
  ناخن جویدن , استرس
  ناخن جویدن , استرس
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :|
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • \m/
  علامت هوی متال
  علامت هوی متال
 • :riz3f273:
  Riz273
  Riz273
 • :5(1ww):
  5(1ww)
  5(1ww)
 • :2kd0:
  2kd0
  2kd0
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :0114_nonkfo:
  0114 Nonkfo
  0114 Nonkfo
 • ;;):
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
  مژه بهم زدن یعنی ببین چقدر من نازم
 • #-o
  یه اتفاق بد افتاده
  یه اتفاق بد افتاده
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :kkfkff:
  Kkfkff
  Kkfkff
 • :ad54akfd:
  Ad54akfd
  Ad54akfd
 • :((
  گریه کردن
  گریه کردن
 • X_X
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
  نمی خوام ببینم , خیلی کارت زشت بود
 • :m3443at:
  Motat
  Motat
 • :4kd8:
  4kd8
  4kd8
 • :1kk1:
  1kk1
  1kk1
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :65d6a5d6kfs:
  65d6a5d6kfs
  65d6a5d6kfs
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • =P~
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
  کف کردن دهان , آب افتادن از دهان
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :a2dkf3:
  A2dkf3
  A2dkf3
 • #:-S
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
  سکوت , خیالم راحت شد , یا چقدر هوا گرمه
 • :-t
  وقت تمام شد , آهای زود باش
  وقت تمام شد , آهای زود باش
 • :imag34e170:
  Image170
  Image170
 • :4kd1:
  4kd1
  4kd1
 • :kfk:
  Kfk
  Kfk
 • :1kd9:
  1kd9
  1kd9
 • :d877djkgobnz3hkq4bs
  D877djkgobnz3hkq4bsh
  D877djkgobnz3hkq4bsh
 • :39kf1:
  39kf1
  39kf1
 • :)
  خوشحال
  خوشحال
 • :-P:
  جشن - پارتی - مهمونی
  جشن - پارتی - مهمونی
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • B-)
  باحال , کلاس گذاشتن
  باحال , کلاس گذاشتن
 • ~X(
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
  کلافه هیچ راهی به ذهنم نمی رسه , خستم کردی , چرا نمیفهمی
 • :yefwfah:
  Yefwfah
  Yefwfah
 • :3kd7:
  3kd7
  3kd7
 • :image18kf0:
  Image18kf0
  Image18kf0
 • :3362413997930284021
  33624139979302840211 Q70k7
  33624139979302840211 Q70k7
 • :1kd5:
  1kd5
  1kd5
 • :bunnyearsmilekfy:
  Bunnyearsmilekfy
  Bunnyearsmilekfy
 • :33(1kd):
  33(1kd)
  33(1kd)
 • :sdas3fdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :O)
  دلقک
  دلقک
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :)]
  دارم با تلفن صحبت می کنم
  دارم با تلفن صحبت می کنم
 • :www23e:
  Www23e
  Www23e
 • :3kd5:
  3kd5
  3kd5
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :2167513997607463785
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
  21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhkfl
 • X(:
  عصبانی
  عصبانی
 • :7kf8:
  7kf8
  7kf8
 • :1kd3:
  1kd3
  1kd3
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blinksmilekfy:
  Blinksmilekfy
  Blinksmilekfy
 • 8-|
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
  چرخاندن چشم ها , گیج شدن
 • :22kf1:
  22kf1
  22kf1
 • :riz53f13:
  Riz513
  Riz513
 • :-$
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
  به هیچ کی نگو - یه رازه - پیش خودمون بمونه
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • set1
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :lovedorduneh:
  love_dorduneh
  love_dorduneh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :arabia:
  Arabia
  Arabia
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :no:
  No
  No
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :1eye:
  1eye
  1eye
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :saddam:
  Saddam
  Saddam
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :chinese:
  Chinese
  Chinese
 • :stuart:
  Stuart
  Stuart
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :donatello:
  Donatello
  Donatello
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :dordunehue:
  dordunehue
  dordunehue
 • :turned:
  Turned
  Turned
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :happybday:
  Happybday
  Happybday
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tt1:
  Tt1
  Tt1
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :death:
  Death
  Death
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :hammer:
  Hammer
  Hammer
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :osama:
  Osama
  Osama
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :gunsmilie:
  Gunsmilie
  Gunsmilie
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :yinyang:
  Yinyang
  Yinyang
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :online2long:
  Online2long
  Online2long
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :shaun:
  Shaun
  Shaun
 • :fuk2:
  Fuk2
  Fuk2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :winkiss:
  Winkiss
  Winkiss
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :001_9898:
  001 9898
  001 9898
 • :whistling:
  Whistling
  Whistling
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chris:
  Chris
  Chris
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :walkman:
  Walkman
  Walkman
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :alucard:
  Alucard
  Alucard
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sorcerer:
  Sorcerer
  Sorcerer
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :red_indian:
  Red Indian
  Red Indian
 • :devil2:
  Devil2
  Devil2
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :helpsmilie:
  Helpsmilie
  Helpsmilie
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smartass:
  Smartass
  Smartass
 • :tt2:
  Tt2
  Tt2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :detective:
  Detective
  Detective
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sleep1:
  Sleep1
  Sleep1
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :gun_bandana:
  Gun Bandana
  Gun Bandana
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :shuriken:
  Shuriken
  Shuriken
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :beta1:
  Beta1
  Beta1
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :shifty:
  Shifty
  Shifty
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :001_icon16:
  001 Icon16
  001 Icon16
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :f8ck-8:
  F8ck 8
  F8ck 8
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :tank:
  Tank
  Tank
 • :nuke:
  Nuke
  Nuke
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :clover:
  Clover
  Clover
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • various2
 • :25:
  25
  25
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :5:
  5
  5
 • :23:
  23
  23
 • :38:
  38
  38
 • :3:
  3
  3
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :36:
  36
  36
 • :1:
  1
  1
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :34:
  34
  34
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :32:
  32
  32
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :30:
  30
  30
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :28:
  28
  28
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :26:
  26
  26
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :6:
  6
  6
 • :24:
  24
  24
 • :39:
  39
  39
 • :4:
  4
  4
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :37:
  37
  37
 • :2:
  2
  2
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :35:
  35
  35
 • :0:
  0
  0
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :33:
  33
  33
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :31:
  31
  31
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :29:
  29
  29
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :27:
  27
  27
 • :7:
  7
  7
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • vbiran
 • :8s:
  8
  8
 • :au:
  Au
  Au
 • :4s5:
  45
  45
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :2a6:
  26
  26
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :2a3:
  23
  23
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :68:
  68
  68
 • :6s:
  6
  6
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :a43:
  43
  43
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :64:
  64
  64
 • :2f1:
  21
  21
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :s3:
  3
  3
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :4a1:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :1d9:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :101:
  101
  101
 • :3a:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :d17:
  17
  17
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :5d4:
  54
  54
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :77:
  77
  77
 • :3a7:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :1d5:
  15
  15
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :5a2:
  52
  52
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :75:
  75
  75
 • :3a4:
  34
  34
 • :56:
  56
  56
 • :s13:
  13
  13
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :5d0:
  50
  50
 • :73:
  73
  73
 • :3a2:
  32
  32
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :1s1:
  11
  11
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :4a8:
  48
  48
 • :30a:
  30
  30
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :71:
  71
  71
 • :9s:
  9
  9
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :46d:
  46
  46
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :2a7:
  27
  27
 • :66:
  66
  66
 • :2a4:
  24
  24
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :69:
  69
  69
 • :7s:
  7
  7
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :4a4:
  44
  44
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :65:
  65
  65
 • :2wf2:
  22
  22
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :5s:
  5
  5
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :42a:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :2f0:
  20
  20
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :s1:
  1
  1
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :a40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :d18:
  18
  18
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :saad:
  Sad
  Sad
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :78:
  78
  78
 • :a38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :1d6:
  16
  16
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :5s3:
  53
  53
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :76:
  76
  76
 • :3a5:
  35
  35
 • :57:
  57
  57
 • :1d4:
  14
  14
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :5s1:
  51
  51
 • :74:
  74
  74
 • :3a3:
  33
  33
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :55:
  55
  55
 • :1s2:
  12
  12
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :4s9:
  49
  49
 • :3a1:
  31
  31
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :72:
  72
  72
 • :1s0:
  10
  10
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :4s7:
  47
  47
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :2a8:
  28
  28
 • :67:
  67
  67
 • :2a5:
  25
  25
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :70:
  70
  70
 • yahoo
 • :134:
  134
  134
 • :6l9:
  69
  69
 • :112:
  112
  112
 • :5i0:
  50
  50
 • :دی
  :دی
  :دی
 • :l9:
  9
  9
 • :132:
  132
  132
 • :l67:
  67
  67
 • :107:
  107
  107
 • :7l:
  7
  7
 • :130:
  130
  130
 • :63l:
  63
  63
 • :5l:
  5
  5
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :6l1:
  61
  61
 • :l2:
  2
  2
 • :7l8:
  78
  78
 • :126:
  126
  126
 • :5l9:
  59
  59
 • :141:
  141
  141
 • :7i6:
  76
  76
 • :124:
  124
  124
 • :l57:
  57
  57
 • :139:
  139
  139
 • :74i:
  74
  74
 • :122:
  122
  122
 • :5l5:
  55
  55
 • :137:
  137
  137
 • :7i2:
  72
  72
 • :120:
  120
  120
 • :l53:
  53
  53
 • :135:
  135
  135
 • :7i0:
  70
  70
 • :2i8:
  28
  28
 • :113:
  113
  113
 • :5l1:
  51
  51
 • :133:
  133
  133
 • :6i8:
  68
  68
 • :108:
  108
  108
 • :d
  :دی
  :دی
 • :i8:
  8
  8
 • :131:
  131
  131
 • :66i:
  66
  66
 • :6i:
  6
  6
 • :106:
  106
  106
 • :129:
  129
  129
 • :6i2:
  62
  62
 • :4i:
  4
  4
 • :127:
  127
  127
 • :6i0:
  60
  60
 • :1i:
  1
  1
 • :7l7:
  77
  77
 • :125:
  125
  125
 • :5i8:
  58
  58
 • :140:
  140
  140
 • :7l5:
  75
  75
 • :123:
  123
  123
 • :5i6:
  56
  56
 • :138:
  138
  138
 • :7l3:
  73
  73
 • :121:
  121
  121
 • :5i4:
  54
  54
 • :136:
  136
  136
 • :7l1:
  71
  71
 • :4l9:
  49
  49
 • :114:
  114
  114
 • :5i2:
  52
  52
این انجمن ها، با استفاده از نسخه 4.2.5 سیستم vBulletin کار میکند، و تمام حقوق این سیستم، متعلّق به شرکت Jelsoft Enterprises Ltd می باشد.
تمامی مطالب مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد، و هرگونه کپّی برداری بدون ذکر منبع "..:: مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه ::.." ،غیر مجاز است.
طرّاحی اختصاصی کلّیه قالب های منصوب روی این مجموعه اینترنتی، توسّط صاحب امتیاز آن طرّاحی و نصب گردیده است.
این انجمن ها، توسّط صاحب امتیاز مجموعه پشتیبانی می شوند
مجموعه بزرگ اینترنتی دردونه، توسّط سرورهای قُدرتمند
میزبان داده پاسارگاد
میزبانی می شود

فارسی سازی توسط
VB Iran

مجموعه بزرگ اینترنتی پارسی زبانان | دردونـــــه